Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Boraszyce Małe gmina Wińsko, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2015-04-13 Data wydania: 2015-03-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr VII/42/2015 Rady Gminy Wińsko z dnia 27 marca 2015r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Data dodania do bazy: 2015-04-15 20:18:20
Data ogłoszenia: 2015-04-13 Data wydania: 2015-03-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr VII/43/2015 Rady Gminy Wińsko z dnia 27 marca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV od słupa nr 55 linii S-419 do projektowanej stacji GPZ Wińsko w obrębach: Boraszyce Wielkie, Wyszęcice, Krzelów, Buszkowice Małe, Przyborów, Iwno, Małowice, Orzeszków
Data dodania do bazy: 2015-04-15 20:18:20
Data ogłoszenia: 2010-01-12 Data wydania: 2009-10-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr L/269/2009 z dnia 28 października 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Boraszyce Małe, Wińsko i Jakubikowice uchwalonego uchwałą Rady Gminy w Wińsku nr XLVIII/321/2002 z dnia 28.04.2002 r. dla części działki nr 51/3 położonej w obrębie Boraszyce Małe
Data dodania do bazy: 2011-03-26 19:04:00