Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Trzebnica gmina Trzebnica, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2017-04-19 Data wydania: 2017-03-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/296/17 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 6/1 AM-1 i 6/6 AM-1 w rejonie ulicy Milickiej w Trzebnicy
Data dodania do bazy: 2017-04-19 22:53:56
Data ogłoszenia: 2016-10-14 Data wydania: 2016-09-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/213/16 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 30 września 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Trzebnica w rejonie ulic: Ks. dz. W. Bochenka, 1- go Maja, J. Kilińskiego, Krakowskiej, W. Reymonta, E. Orzeszkowej, Wrocławskiej, Nowej, Mostowej, M. Leszczyńskiej i B. Chrobrego
Data dodania do bazy: 2016-10-19 20:20:01
Data ogłoszenia: 2016-05-09 Data wydania: 2016-04-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XV/172/16 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Leśnej, 3 Maja, Wesołej w Trzebnicy
Data dodania do bazy: 2016-05-19 07:06:51
Data ogłoszenia: 2016-03-15 Data wydania: 2015-07-16
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Wr 258/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 16 lipca 2015r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Trzebnicy nr XVII/575/14 z dnia 18 czerwca 2014 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Trzebnicy w rejonie ulic: Milickiej, Piwnicznej, Henryka Brodatego, Kazimierza Wielkiego, Piastowskiej, Grunwaldzkiej, Władysława Jagiełły, Władysława Łokietka, Chopina, Moniuszki, Samarytańskiej, Oleśnickiej
Data dodania do bazy: 2016-08-30 18:11:17
Data ogłoszenia: 2016-02-17 Data wydania: 2016-01-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIII/157/16 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Polnej w Trzebnicy
Data dodania do bazy: 2016-02-17 17:10:14
Data ogłoszenia: 2016-01-07 Data wydania: 2015-12-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XII/141/15 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta w rejonie ulic: Obornickiej, Spokojnej, Przemysłowej, Ogrodowej, Mostowej i Wrocławskiej w Trzebnicy
Data dodania do bazy: 2016-01-25 20:43:42
Data ogłoszenia: 2015-10-07 Data wydania: 2015-09-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr IX/107/15 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 30 września 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic: Milickiej, Prusickiej, Jędrzejowskiej, Roosevelta, s. Hilgi Brzoski w Trzebnicy
Data dodania do bazy: 2015-10-08 14:05:20
Data ogłoszenia: 2014-11-26 Data wydania: 2014-11-14
Tytuł dokumentu: uchwała nr LI/603/14 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ul. Oleśnickiej i Czereśniowej w Trzebnicy uchwalonego uchwałą Nr XXI/186/12 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 31 stycznia 2012 r.
Data dodania do bazy: 2014-12-04 17:55:50
Data ogłoszenia: 2014-07-15 Data wydania: 2014-06-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVII/575/14 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Trzebnica w rejonie ulic: Milickiej, Piwnicznej, H. Brodatego, K. Wielkiego, Piastowskiej, Grunwaldzkiej, W. Jagiełły, W. Łokietka, F. Chopina, S. Moniuszki, Samarytańskiej, Oleśnickiej
Data dodania do bazy: 2014-07-16 10:50:47
Data ogłoszenia: 2014-04-25 Data wydania: 2014-04-15
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLV/514/14 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Oleśnickiej, Klasztornej, Ks. Dz. W. Bochenka, Leśnej, Wesołej, 3 Maja w Trzebnicy dla części A.
Data dodania do bazy: 2014-04-25 19:27:10