Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Drogomiłowice gmina Udanin, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2016-01-29 Data wydania: 2016-01-28
Tytuł dokumentu: obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 stycznia 2016r. o sprostowaniu błędów w uchwałach Rady Gminy Udanin: nr XLVIII.209.2014 z dnia 25 września 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Drogomiłowice – Łagiewniki Średzkie; nr XLVIII.210.2014 z dnia 25 września 2014 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obrębu Gościsław; nr XLVIII.215.2014 z dnia 25 września 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obrębu Sokolniki
Data dodania do bazy: 2016-02-01 15:55:35
Data ogłoszenia: 2015-12-24 Data wydania: 2015-06-17
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Wr 300/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 2015r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Udanin nr XLVIII.209.2014 z dnia 25 września 2014 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Drogomiłowice - Łagiewniki Średzkie
Data dodania do bazy: 2016-02-12 15:02:06
Data ogłoszenia: 2014-12-23 Data wydania: 2014-09-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVIII.209.2014 Rady Gminy Udanin z dnia 25 września 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Drogomiłowice – Łagiewniki Średzkie
Data dodania do bazy: 2015-01-14 08:13:59