Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Rzeczyca gmina Grębocice, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2013-05-20 Data wydania: 2013-01-10
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 763/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 10 stycznia 2013r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Grębocice nr XXIX/134/2012 z dnia 24 lipca 2012 r. w przedmiocie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranego obszaru w obrębie Rzeczyca Gminy Grębocice
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:03:28
Data ogłoszenia: 2012-10-12 Data wydania: 2012-07-24
Tytuł dokumentu: aneks nr XXIX/134/2012 Rady Gminy Grębocice z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegowybranego obszaru w obrębie Rzeczyca Gminy Grębocice
Data dodania do bazy: 2012-10-19 11:23:46
Data ogłoszenia: 2010-07-23 Data wydania: 2010-06-10
Tytuł dokumentu: uchwała nr LX/238/2010 Rady Gminy Grębocice z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach: Bucze, Czerńczyce, Grębocice, Krzydłowice, Proszówek, Retków, Rzeczyca, Szymocin i Trzęsów w gminie Grębocice
Data dodania do bazy: 2011-03-11 21:44:00