Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Gaworzyce, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2015-05-14 Data wydania: 2015-04-24
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.27.4.2015.MS1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 kwietnia 2015r. stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Gaworzyce Nr IV/32/2015 z 20 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla budowy stacji elektroenergetycznej oraz infrastruktury technicznej na terenach położonych w obrębach Grabik i Śrem – Witanowice w gminie Gaworzyce w części, tj.: - postanowienie § 13 pkt 2 we fragmencie: „(…), za wyjątkiem sieci i urządzeń infrastruktury technicznej(…)”.
Data dodania do bazy: 2015-05-25 19:13:58
Data ogłoszenia: 2015-05-14 Data wydania: 2015-04-24
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.27.4.2015.MS1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 kwietnia 2015r. stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Gaworzyce Nr IV/32/2015 z 20 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla budowy stacji elektroenergetycznej oraz infrastruktury technicznej na terenach położonych w obrębach Grabik i Śrem – Witanowice w gminie Gaworzyce w części, tj.: - postanowienie § 13 pkt 2 we fragmencie: „(…), za wyjątkiem sieci i urządzeń infrastruktury technicznej(…)”.
Data dodania do bazy: 2015-05-25 19:13:58
Data ogłoszenia: 2015-03-26 Data wydania: 2015-03-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr IV/32/2015 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 20 marca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla budowy stacji elektroenergetycznej oraz infrastruktury technicznej na terenach położonych w obrębach Grabik i Śrem-Witanowice w gminie Gaworzyce
Data dodania do bazy: 2015-04-20 22:15:38
Data ogłoszenia: 2015-03-26 Data wydania: 2015-03-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr IV/32/2015 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 20 marca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla budowy stacji elektroenergetycznej oraz infrastruktury technicznej na terenach położonych w obrębach Grabik i Śrem-Witanowice w gminie Gaworzyce
Data dodania do bazy: 2015-04-20 22:15:38
Data ogłoszenia: 2015-03-26 Data wydania: 2015-03-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr IV/32/2015 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 20 marca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla budowy stacji elektroenergetycznej oraz infrastruktury technicznej na terenach położonych w obrębach Grabik i Śrem-Witanowice w gminie Gaworzyce
Data dodania do bazy: 2015-04-20 22:15:38
Data ogłoszenia: 2012-05-23 Data wydania: 2011-12-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/66/2011 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Gaworzyce
Data dodania do bazy: 2012-05-27 13:17:52
Data ogłoszenia: 2010-06-09 Data wydania: 2010-03-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/180/2010 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 30 marca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla parku elektrowni wiatrowych Gaworzyce
Data dodania do bazy: 2011-05-30 18:06:00
Data ogłoszenia: 2010-06-09 Data wydania: 2010-03-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/180/2010 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 30 marca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla parku elektrowni wiatrowych Gaworzyce
Data dodania do bazy: 2011-05-30 18:06:00
Data ogłoszenia: 2010-06-09 Data wydania: 2010-03-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/180/2010 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 30 marca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla parku elektrowni wiatrowych Gaworzyce
Data dodania do bazy: 2011-05-30 18:06:00
Data ogłoszenia: 2010-06-09 Data wydania: 2010-03-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/180/2010 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 30 marca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla parku elektrowni wiatrowych Gaworzyce
Data dodania do bazy: 2011-05-30 18:06:00