Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Syców, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2016-05-13 Data wydania: 2016-04-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXII/150/2016 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego w skrócie „MPZP DROŁTOWICE”
Data dodania do bazy: 2016-05-22 11:20:25
Data ogłoszenia: 2016-05-13 Data wydania: 2016-04-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXII/149/2016 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „w skrócie MPZP KOMORÓW”
Data dodania do bazy: 2016-05-22 11:20:25
Data ogłoszenia: 2015-12-21 Data wydania: 2015-03-26
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Wr 843/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 26 marca 2015r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 28 sierpnia 2014 r. nr XLVII/288/2014 w przedmiocie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego w skrócie „MPZP Syców-Obszar A”
Data dodania do bazy: 2016-02-23 20:26:27
Data ogłoszenia: 2015-09-04 Data wydania: 2015-09-02
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.131.18.2015.JW1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2 września 2015r. stwierdzające nieważność § 13 ust. 6 pkt 5 uchwały nr X/67/2015 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "MPZ SYCÓW - OBSZAR B"
Data dodania do bazy: 2015-09-09 17:09:37
Data ogłoszenia: 2015-08-06 Data wydania: 2015-07-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr X/67/2015 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "MPZP SYCÓW - OBSZAR B"
Data dodania do bazy: 2015-08-10 13:54:26
Data ogłoszenia: 2015-03-05 Data wydania: 2015-02-25
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.131.2.2015.JW1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25 lutego 2015r. stwierdzające nieważność § 5 pkt 4 lit. a uchwały nr IV/15/2015 Rady Miejskiej w Sycowie z 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego "w skrócie MPZP KOMORÓW".
Data dodania do bazy: 2015-03-09 09:05:16
Data ogłoszenia: 2015-03-05 Data wydania: 2015-03-02
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.131.3.2015.JW1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2 marca 2015r. stwierdzające nieważność § 5 pkt 7 uchwały nr IV/16/2015 Rady Miejskiej w Sycowie z 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego w skrócie „MPZP SYCÓW – OBSZAR A”.
Data dodania do bazy: 2015-03-09 09:05:16
Data ogłoszenia: 2015-02-11 Data wydania: 2015-01-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr IV/15/2015 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego "w skrócie MPZP KOMORÓW”
Data dodania do bazy: 2015-03-01 12:50:18
Data ogłoszenia: 2015-02-11 Data wydania: 2015-01-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr IV/16/2015 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego w skrócie „MPZP SYCÓW – OBSZAR A”
Data dodania do bazy: 2015-03-01 12:50:18
Data ogłoszenia: 2014-09-09 Data wydania: 2014-08-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVII/288/2014 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego w skrócie „MPZP SYCÓW – OBSZAR A”
Data dodania do bazy: 2014-09-20 09:29:34