Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzeczyn gmina Oleśnica, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2015-05-08 Data wydania: 2015-04-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr VII/33/15 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 250/2, obręb Krzeczyn, gmina Oleśnica
Data dodania do bazy: 2016-02-15 11:53:49
Data ogłoszenia: 2013-05-20 Data wydania: 2013-01-21
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 741/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 21 stycznia 2013r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Oleśnica nr XX/135/12 z dnia 31 maja 2012 r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania dla terenu obrębu Krzeczyn
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:03:28
Data ogłoszenia: 2012-09-19 Data wydania: 2012-05-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/135/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 31 maja 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obrębu Krzeczyn
Data dodania do bazy: 2012-09-19 20:38:02