Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat lubiński, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2015-11-30 Data wydania: 2015-11-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/145/2015 Rady Gminy Lubin z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Lubin obejmującego tereny położone w obrębach Czerniec, Siedlce, Księginice, Składowice, Ustronie, w granicach przebiegu linii 2 x 400 kV – część „B”.
Data dodania do bazy: 2015-12-14 23:27:12
Data ogłoszenia: 2015-11-30 Data wydania: 2015-11-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/145/2015 Rady Gminy Lubin z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Lubin obejmującego tereny położone w obrębach Czerniec, Siedlce, Księginice, Składowice, Ustronie, w granicach przebiegu linii 2 x 400 kV – część „B”.
Data dodania do bazy: 2015-12-14 23:27:12
Data ogłoszenia: 2015-11-30 Data wydania: 2015-11-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/145/2015 Rady Gminy Lubin z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Lubin obejmującego tereny położone w obrębach Czerniec, Siedlce, Księginice, Składowice, Ustronie, w granicach przebiegu linii 2 x 400 kV – część „B”.
Data dodania do bazy: 2015-12-14 23:27:12
Data ogłoszenia: 2015-11-30 Data wydania: 2015-11-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/145/2015 Rady Gminy Lubin z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Lubin obejmującego tereny położone w obrębach Czerniec, Siedlce, Księginice, Składowice, Ustronie, w granicach przebiegu linii 2 x 400 kV – część „B”.
Data dodania do bazy: 2015-12-14 23:27:12
Data ogłoszenia: 2015-11-24 Data wydania: 2015-11-02
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/84/2015 Rady Gminy Rudna z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Juszowice oraz fragmentów obrębów Koźlice i Rynarcice, położonych częściowo w granicach terenu górniczego w gminie Rudna.
Data dodania do bazy: 2016-01-25 20:43:09
Data ogłoszenia: 2015-11-24 Data wydania: 2015-11-02
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/84/2015 Rady Gminy Rudna z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Juszowice oraz fragmentów obrębów Koźlice i Rynarcice, położonych częściowo w granicach terenu górniczego w gminie Rudna.
Data dodania do bazy: 2016-01-25 20:43:09
Data ogłoszenia: 2015-11-24 Data wydania: 2015-11-02
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/84/2015 Rady Gminy Rudna z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Juszowice oraz fragmentów obrębów Koźlice i Rynarcice, położonych częściowo w granicach terenu górniczego w gminie Rudna.
Data dodania do bazy: 2016-01-25 20:43:09
Data ogłoszenia: 2015-10-27 Data wydania: 2015-10-23
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.69.22.2015.GD1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23 października 2015r. stwierdzające nieważność uchwały nr XXIII/123/2015 Rady Gminy Lubin z dnia 29 września 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Miłoradzice
Data dodania do bazy: 2015-10-31 11:04:19
Data ogłoszenia: 2015-10-20 Data wydania: 2015-09-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/121/2015 Rady Gminy Lubin z dnia 29 września 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Gorzyca
Data dodania do bazy: 2015-10-21 23:15:50
Data ogłoszenia: 2015-10-12 Data wydania: 2015-09-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/122/2015 Rady Gminy Lubin z dnia 29 września 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Gola
Data dodania do bazy: 2015-10-17 10:24:41