Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Złotno gmina Szczytna, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2013-01-17 Data wydania: 2012-09-19
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 364/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 19 września 2012r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Szczytnej Nr XI/65/11 z dnia 27 października 2011 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szczytna dla terenów w obrębach: Złotno, Chocieszów, Niwa
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:03:25
Data ogłoszenia: 2012-05-16 Data wydania: 2011-10-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/65/11 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 27 października 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szczytna dla terenów w obrębach: Złotno, Chocieszów, Niwa
Data dodania do bazy: 2012-05-21 10:03:36