Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Piechowice gmina Piechowice, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2017-07-17 Data wydania: 2017-06-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr 223/XXXVII/2017 Rady Miasta Piechowice z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centrum miasta Piechowice
Data dodania do bazy: 2017-07-26 13:39:51
Data ogłoszenia: 2017-04-21 Data wydania: 2017-03-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr 205/XXXIV/2017 Rady Miasta Piechowice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 3 obszarów położonych na osiedlu Michałowice w Piechowicach
Data dodania do bazy: 2017-04-24 08:18:43
Data ogłoszenia: 2016-08-01 Data wydania: 2016-06-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr 145/XXIII/2016 Rady Miasta Piechowice z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centrum miasta Piechowice
Data dodania do bazy: 2016-09-01 12:52:23
Data ogłoszenia: 2016-05-16 Data wydania: 2016-04-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr 133/XXI/2016 Rady Miasta Piechowice z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 3 obszarów położonych na osiedlu Górzyniec w Piechowicach
Data dodania do bazy: 2016-05-22 11:20:25
Data ogłoszenia: 2016-01-18 Data wydania: 2015-12-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr 105/XVII/2015 Rady Miasta Piechowice z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie Pałacu Pakoszów
Data dodania do bazy: 2016-01-18 21:02:55
Data ogłoszenia: 2015-02-16 Data wydania: 2015-01-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr 15/IV/2015 Rady Miasta Piechowice z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Piechowice w zakresie jednostki strukturalnej Piechowice – obszar planistyczny „C”
Data dodania do bazy: 2015-03-04 20:13:03
Data ogłoszenia: 2015-02-16 Data wydania: 2015-01-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr 16/IV/2015 Rady Miasta Piechowice z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „Górzyniec” w Piechowicach, dla działek nr 115/12 i nr 115/13 położonych pomiędzy ulicą Zawadzkiego, ulicą Jaworową i ulicą Słoneczną
Data dodania do bazy: 2015-03-04 20:13:03
Data ogłoszenia: 2015-02-16 Data wydania: 2015-01-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr 17/IV/2015 Rady Miasta Piechowice z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w granicy działki nr 113 w jednostce strukturalnej Pakoszów w Piechowicach
Data dodania do bazy: 2015-03-04 20:13:03
Data ogłoszenia: 2015-02-16 Data wydania: 2015-01-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr 18/IV/2015 Rady Miasta Piechowice z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w granicach działek nr 53/1; 53/2; 54/1; 54/3 i 54/4 oraz 152/1 i 152/2 w jednostce strukturalnej Michałowice w Piechowicach
Data dodania do bazy: 2015-03-04 20:13:03
Data ogłoszenia: 2013-10-14 Data wydania: 2013-09-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr 205/XLII/2013 Rady Miasta Piechowice z dnia 30 września 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej Piechowice – Południe w Piechowicach
Data dodania do bazy: 2013-12-31 10:20:00