Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat głogowski, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2013-05-20 Data wydania: 2013-02-07
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 885/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 7 lutego 2013r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Głogowie nr XXX/184/12 z dnia 5 czerwca 2012 r. w przedmiocie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wschodniej Dzielnicy Przemysłowej w Głogowie oraz terenu zamkniętego w rejonie ul. Kolejowej w Głogowie
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:03:28
Data ogłoszenia: 2013-05-20 Data wydania: 2012-07-05
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn.akt II SA/Wr 202/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 5 lipca 2012r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Głogowie nr XXI/119/11 z dnia 5 grudnia 2011 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu galerii handlowo-usługowej w rejonie ulic Wojska Polskiego i Gen. Wł. Sikorskiego oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:03:28
Data ogłoszenia: 2013-04-22 Data wydania: 2013-03-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/174/2013 Rady Gminy Żukowice z dnia 25 marca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Dobrzejowice w gminie Żukowice.
Data dodania do bazy: 2013-08-05 12:00:14
Data ogłoszenia: 2013-03-18 Data wydania: 2012-10-26
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 598/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 26 października 2012r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 maja 2011 r. nr XI/57/11 w przedmiocie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Głogowie
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:03:26
Data ogłoszenia: 2013-02-22 Data wydania: 2012-11-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI/225/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli mieszkaniowych Żarków – Piastów Śląskich (jednostka D) w Głogowie.
Data dodania do bazy: 2013-02-26 20:36:45
Data ogłoszenia: 2012-11-27 Data wydania: 2012-06-05
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/184/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wschodniej Dzielnicy Przemysłowej w Głogowie oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zamkniętego w rejonie ul. Kolejowej w Głogowie.
Data dodania do bazy: 2012-11-29 23:05:01
Data ogłoszenia: 2012-09-18 Data wydania: 2012-06-05
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/183/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla „Górka” – „Piastów Śląskich” w Głogowie
Data dodania do bazy: 2012-09-19 20:38:01
Data ogłoszenia: 2012-08-08 Data wydania: 2012-06-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/159/2012 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla korytarzy infrastruktury technicznej.
Data dodania do bazy: 2012-08-12 17:29:09
Data ogłoszenia: 2012-08-08 Data wydania: 2012-06-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/159/2012 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla korytarzy infrastruktury technicznej.
Data dodania do bazy: 2012-08-12 17:29:09
Data ogłoszenia: 2012-08-08 Data wydania: 2012-06-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/159/2012 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla korytarzy infrastruktury technicznej.
Data dodania do bazy: 2012-08-12 17:29:09