Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Pieszyce, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2016-01-20 Data wydania: 2015-12-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIV/119/2015 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Pieszyce Południe, Dolne, Bratoszów, Piskorzów
Data dodania do bazy: 2016-01-21 09:07:03
Data ogłoszenia: 2016-01-18 Data wydania: 2015-12-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIV/120/2015 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Pieszyce – ul. Modrzewiowa
Data dodania do bazy: 2016-01-18 21:02:55
Data ogłoszenia: 2016-01-18 Data wydania: 2015-12-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIV/121/2015 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Ogrodowej w Pieszycach
Data dodania do bazy: 2016-01-18 21:02:55
Data ogłoszenia: 2015-11-30 Data wydania: 2015-11-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIII/94/2015 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie:uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Pieszyce „Boxmet” Piskorzów
Data dodania do bazy: 2015-12-14 23:27:12
Data ogłoszenia: 2015-11-09 Data wydania: 2015-10-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XII/90/2015 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 28 października 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu szpitala w Pieszycach
Data dodania do bazy: 2015-11-13 20:01:23
Data ogłoszenia: 2015-10-19 Data wydania: 2014-10-28
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Wr 572/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 28 października 2014r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Pieszycach Nr XL/246/2013 z dnia 30 grudnia 2013r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Potoczek – Kuźnica w Pieszycach
Data dodania do bazy: 2015-11-16 18:54:13
Data ogłoszenia: 2015-07-15 Data wydania: 2014-11-18
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Wr 634/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 18 listopada 2014r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Pieszycach nr XL/245/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w przedmiocie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Pieszyce Południe, Dolne, Bratoszów, Piskorzów
Data dodania do bazy: 2015-07-27 15:00:45
Data ogłoszenia: 2015-06-03 Data wydania: 2015-05-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr VIII/57/2015 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 27 maja 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Pieszyce Bratoszów – rejon cmentarza
Data dodania do bazy: 2015-06-03 15:24:26
Data ogłoszenia: 2014-03-25 Data wydania: 2013-12-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XL/245/2013 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Pieszyce Południe, Dolne, Bratoszów, Piskorzów
Data dodania do bazy: 2014-03-31 07:27:56
Data ogłoszenia: 2014-03-25 Data wydania: 2013-12-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XL/246/2013 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Potoczek-Kuźnica w Pieszycach
Data dodania do bazy: 2014-03-31 07:27:56