Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Połczyn-Zdrój, zachodniopomorskie


Data ogłoszenia: 2017-09-11 Data wydania: 2017-08-04
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze Nr P-1.4131.298.2017.KN Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 4 sierpnia 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXVIII/381/2017 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Połczyn-Zdrój
Data dodania do bazy: 2017-09-11 21:21:38
Data ogłoszenia: 2015-03-02 Data wydania: 2015-01-28
Tytuł dokumentu: uchwała Nr IV/37/2015 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Połczyn–Zdrój dla terenu w obrębie Dziwogóra
Data dodania do bazy: 2015-06-03 15:24:39
Data ogłoszenia: 2014-08-05 Data wydania: 2014-06-25
Tytuł dokumentu: uchwała Nr LI/468/2014 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Połczyn-Zdrój.
Data dodania do bazy: 2014-08-10 22:23:41
Data ogłoszenia: 2014-07-31 Data wydania: 2014-06-25
Tytuł dokumentu: uchwała Nr LI/467/2014 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Połczyn–Zdrój obejmującego teren położony w miejscowości Międzyborze
Data dodania do bazy: 2014-08-05 18:30:12
Data ogłoszenia: 2013-04-09 Data wydania: 2013-02-27
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXXIII/307/2013 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Połczyn-Zdrój, dla terenu w obrębach Popielewko i Popielewo
Data dodania do bazy: 2013-07-15 13:33:41
Data ogłoszenia: 2013-04-09 Data wydania: 2013-02-27
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXXIII/307/2013 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Połczyn-Zdrój, dla terenu w obrębach Popielewko i Popielewo
Data dodania do bazy: 2013-07-15 13:33:41
Data ogłoszenia: 2012-12-10 Data wydania: 2012-10-24
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXVI/264/2012 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 24 października 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Połczyn-Zdrój
Data dodania do bazy: 2012-12-11 11:30:43
Data ogłoszenia: 2012-11-07 Data wydania: 2012-08-29
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXIV/244/2012 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Połczyn-Zdrój, obejmującego działki nr 7/2 i 10/1 w obrębie ewidencyjnym Międzyborze
Data dodania do bazy: 2012-11-11 13:33:54
Data ogłoszenia: 2012-04-26 Data wydania: 2012-02-29
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XVIII/173/2012 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Połczyn-Zdrój, obejmującego teren przy ulicy Wojska Polskiego.
Data dodania do bazy: 2012-04-27 23:41:47
Data ogłoszenia: 2012-04-13 Data wydania: 2012-01-25
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XVII/166/2012 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Połczyn-Zdrój, dla terenu w obrębie Dziwogóra oznaczonego symbolem 2.UR+P
Data dodania do bazy: 2012-04-17 13:54:10