Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat sławieński, zachodniopomorskie


Data ogłoszenia: 2016-08-02 Data wydania: 2016-07-27
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze Nr P-1.4131.188.2016.AB Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 27 lipca 2016 r. stwierdzające nieważność: § 5 pkt 9 w zakresie wyrazów „zgodnie z warunkami określonymi przez właściwy zarząd melioracji”, § 9 ust. 1 pkt 4 lit. a w zakresie wyrazów „zgodnie z warunkami zarządzającego siecią”, § 9 ust. 1 pkt 7 lit. c w zakresie wyrazów „zgodnie z warunkami zarządzającego siecią”, § 13 pkt 1 lit. d. tiret drugie, § 13 pkt 3 lit. d tiret drugie, § 13 pkt 5 lit. d tiret trzecie, § 13 pkt 6 lit. d tiret drugie, § 13 pkt 7 lit. d tiret trzecie, § 13 pkt 8 lit. d tiret czwarte, § 13 pkt 10 lit. d tiret pierwsze, § 13 pkt 11 lit. d tiret pierwsze uchwały Nr XIX/188/16 Rady Gminy Postomino z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicach Za lasem oraz Bałtycka – Spacerowa w Jarosławcu
Data dodania do bazy: 2016-08-04 10:20:59
Data ogłoszenia: 2016-08-02 Data wydania: 2016-06-22
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XIX/188/16 Rady Gminy Postomino z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicach Za Lasem oraz Bałtycka - Spacerowa w Jarosławcu
Data dodania do bazy: 2016-10-03 22:26:21
Data ogłoszenia: 2016-07-15 Data wydania: 2016-06-10
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXIV/190/2016 Rady Gminy Sławno z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sławno dla miejscowości Bobrowiczki w gminie Sławno
Data dodania do bazy: 2016-07-16 13:07:42
Data ogłoszenia: 2015-12-30 Data wydania: 2015-11-27
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XV/86/2015 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia Miasta Sławna w rejonie ulic Basztowej i Mielczarskiego.
Data dodania do bazy: 2016-01-12 15:07:26
Data ogłoszenia: 2015-12-08 Data wydania: 2015-10-29
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XIV/66/2015 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia Miasta Sławna dla działki nr 654/4
Data dodania do bazy: 2015-12-27 13:17:45
Data ogłoszenia: 2015-12-08 Data wydania: 2015-10-16
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XIII/101/2015 Rady Gminy Sławno z dnia 16 października 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sławno dla terenu przemysłowego w obrębie ewidencyjnym Bobrowiczki
Data dodania do bazy: 2016-01-17 09:43:38
Data ogłoszenia: 2015-12-08 Data wydania: 2015-10-16
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XIII/103/2015 Rady Gminy Sławno z dnia 16 października 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Smardzewo 2” w gminie Sławno
Data dodania do bazy: 2016-01-17 09:43:38
Data ogłoszenia: 2015-09-18 Data wydania: 2015-08-07
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XII/82/2015 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej E – Darłowo Wschodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo – obszar E 2
Data dodania do bazy: 2015-09-21 11:07:28
Data ogłoszenia: 2015-09-17 Data wydania: 2015-08-19
Tytuł dokumentu: uchwała Nr IX/78/15 Rady Gminy Postomino z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nacmierz 2”
Data dodania do bazy: 2015-09-21 11:07:28
Data ogłoszenia: 2015-06-26 Data wydania: 2015-06-23
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK-3.4131.187.2015.AB Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 czerwca 2015 r. stwierdzające nieważność § 21 uchwały Nr VI/58/2015 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej E - Darłowo Wschodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo – obszar E 1
Data dodania do bazy: 2015-07-13 14:41:03