Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Mielno, zachodniopomorskie


Data ogłoszenia: 2017-04-11 Data wydania: 2017-03-03
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXXIII/395/2017 Rady Miejskiej Mielna z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Mielno w obrębie ewidencyjnym Sarbinowo
Data dodania do bazy: 2017-04-25 22:00:26
Data ogłoszenia: 2014-12-08 Data wydania: 2014-10-30
Tytuł dokumentu: uchwała Nr LX/612/14 Rady Gminy Mielno z dnia 30 października 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Mielno w obrębie ewidencyjnym Gąski obejmującego teren przyległy do drogi powiatowej Nr 0354Z
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:02:51
Data ogłoszenia: 2014-07-10 Data wydania: 2014-06-09
Tytuł dokumentu: uchwała Nr LIV/564/14 Rady Gminy Mielno z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Mielno w obrębie ewidencyjnym Mielno przy ul. Sosnowej
Data dodania do bazy: 2014-07-25 09:30:34
Data ogłoszenia: 2013-08-13 Data wydania: 2012-01-27
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK-4.4131.29.2012.AS Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 27 stycznia 2012 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XVI/165/11 Rady Gminy Mielno z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Mielno w obrębie ewidencyjnym Mielno w obszarze przyległym do ulicy Chrobrego.
Data dodania do bazy: 2013-10-28 14:54:57
Data ogłoszenia: 2010-03-24 Data wydania: 2010-01-27
Tytuł dokumentu: Uchwała Nr XLI/432/10 Rady Gminy Mielno z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Mielno w obrębach ewidencyjnych Gąski i Sarbinowo obejmującego grunty rolne i leśne
Data dodania do bazy: 2011-03-31 20:14:00
Data ogłoszenia: 2010-03-24 Data wydania: 2010-01-27
Tytuł dokumentu: Uchwała Nr XLI/432/10 Rady Gminy Mielno z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Mielno w obrębach ewidencyjnych Gąski i Sarbinowo obejmującego grunty rolne i leśne
Data dodania do bazy: 2011-03-31 20:14:00