Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Kołobrzeg gmina Kołobrzeg, zachodniopomorskie


Data ogłoszenia: 2016-07-18 Data wydania: 2016-06-21
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXI/291/16 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg – Uzdrowisko Wschód dla terenu położonego pomiędzy ulicami Towarową i Obrońców Westerplatte
Data dodania do bazy: 2016-07-26 15:32:27
Data ogłoszenia: 2014-12-01 Data wydania: 2014-10-29
Tytuł dokumentu: uchwała Nr LII/647/14 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Podczele II" dla obszaru położonego przy ul. Lwowskiej w Kołobrzegu
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:02:51
Data ogłoszenia: 2014-08-28 Data wydania: 2014-07-25
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XLIX/618/14 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg „5 – Trzebiatowska” dla terenu działki nr 175/10 w obrębie 11 przy ulicy Szarych Szeregów
Data dodania do bazy: 2014-08-30 12:31:38
Data ogłoszenia: 2014-08-28 Data wydania: 2014-07-25
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XLIX/616/14 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg - Uzdrowisko Wschód dla terenu położonego przy ul. F. Chopina i T. Kościuszki
Data dodania do bazy: 2014-08-30 12:31:38
Data ogłoszenia: 2014-08-28 Data wydania: 2014-07-25
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XLIX/617/14 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg – Uzdrowisko Wschód dla terenu położonego przy ul. Portowej i ul. Spacerowej/Towarowej
Data dodania do bazy: 2014-08-30 12:31:38
Data ogłoszenia: 2014-02-21 Data wydania: 2014-01-30
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XLII/559/14 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg obejmującego tereny pomiędzy ul. Bogusława X a ul. Kamienną
Data dodania do bazy: 2014-04-24 08:20:42
Data ogłoszenia: 2014-02-21 Data wydania: 2014-01-30
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XLII/561/14 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nr 8 - Uzdrowisko Zachód" dla obszaru położonego pomiędzy ulicami Klonową, Wichrową a Wylotową
Data dodania do bazy: 2014-05-09 07:41:51
Data ogłoszenia: 2014-02-21 Data wydania: 2014-01-30
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XLII/560/14 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg - Uzdrowisko Wschód dla terenu położonego przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego
Data dodania do bazy: 2014-05-09 07:41:51
Data ogłoszenia: 2011-09-12 Data wydania: 2011-06-28
Tytuł dokumentu: uchwała Nr VIII/105/11 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nr 8 - Uzdrowisko Zachód”
Data dodania do bazy: 2011-09-19 09:46:49
Data ogłoszenia: 2011-09-12 Data wydania: 2011-08-05
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK-4.K.4131.187.2011.K Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 5 sierpnia 2011 r. stwierdzające nieważność w części uchwały Nr VIII/105/11 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nr 8 Uzdrowisko-Zachód”
Data dodania do bazy: 2011-09-19 09:46:49