Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Dywity gmina Dywity, warmińsko-mazurskie


Data ogłoszenia: 2016-12-08 Data wydania: 2016-10-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/163/16 Rady Gminy Dywity z dnia 27 października 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Spółdzielczej w Dywitach
Data dodania do bazy: 2017-02-27 21:41:44
Data ogłoszenia: 2015-04-13 Data wydania: 2015-03-12
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/29/15 Rady Gminy Dywity z dnia 12 marca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 800, 801, 802 oraz częściowo 818/1 położonych w obrębie Dywity, gm. Dywity
Data dodania do bazy: 2015-04-15 20:19:09
Data ogłoszenia: 2015-04-13 Data wydania: 2015-03-12
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/28/15 Rady Gminy Dywity z dnia 12 marca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 750/14 i 750/2 w obrębie Dywity w części oznaczonej na rysunku planu symbolami 1.KDL oraz KDW
Data dodania do bazy: 2015-04-15 20:19:09
Data ogłoszenia: 2015-04-13 Data wydania: 2015-03-12
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/27/15 Rady Gminy Dywity z dnia 12 marca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Dywity nad jeziorem Dywity, gmina Dywity
Data dodania do bazy: 2015-04-15 20:19:09
Data ogłoszenia: 2014-12-15 Data wydania: 2014-10-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLV/321/14 Rady Gminy Dywity z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum Dywit”
Data dodania do bazy: 2015-02-05 14:05:41
Data ogłoszenia: 2014-10-07 Data wydania: 2014-08-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIII/307/14 Rady Gminy Dywity z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Dywity nad jeziorem Dywity, gmina Dywity
Data dodania do bazy: 2014-11-04 17:16:35
Data ogłoszenia: 2014-03-24 Data wydania: 2014-02-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIX/263/14 Rady Gminy Dywity z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w obrębie Dywity, gmina Dywity.
Data dodania do bazy: 2014-04-02 09:32:58
Data ogłoszenia: 2013-11-14 Data wydania: 2013-09-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIII/227/13 Rady Gminy Dywity z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Dywity, dla terenu obejmującego obszar pomiędzy drogą powiatową Nr 1430 N Dywity – Różnowo, wzdłuż granic obrębu geodezyjnego Dywity – Różnowo, włączając od strony południowej drogę o numerze ew. 300 obr. Dywity do zabudowań wsi Dywity przy ulicy Jana Pawła II.
Data dodania do bazy: 2013-11-19 08:56:10
Data ogłoszenia: 2012-10-31 Data wydania: 2012-09-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXI/133/12 Rady Gminy Dywity z dnia 18 września 2012r. w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z niezbędnymi usługami w obrębie geodezyjnym Dywity pomiędzy ulicą Polną, Grzybową i Olsztyńską.
Data dodania do bazy: 2012-11-02 15:05:05
Data ogłoszenia: 2012-04-25 Data wydania: 2011-11-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIV/83/11 Rady Gminy Dywity z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w bezpośrednim sąsiedztwie wsi Dywity w obrębach geodezyjnych Dywity i Ługwałd.
Data dodania do bazy: 2012-04-27 23:41:39