Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Olecko, warmińsko-mazurskie


Data ogłoszenia: 2016-07-08 Data wydania: 2016-05-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr ORN.0007.39.2016 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Produkcyjnej, Szosie do Świętajna, Zamostowej, na Os. Siejnik II, pomiędzy ul. Wiejską i Leśną oraz w rejonie cmentarza przy ul. Leśnej w Olecku
Data dodania do bazy: 2016-07-14 12:38:39
Data ogłoszenia: 2016-07-08 Data wydania: 2016-05-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr ORN.0007.40.2016 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 25 maja 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Olecku przy ul. Zielonej
Data dodania do bazy: 2016-07-14 12:38:39
Data ogłoszenia: 2016-07-08 Data wydania: 2016-05-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr ORN.0007.41.2016 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 25 maja 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w centralnej części miejscowości Olecko - Kolonia
Data dodania do bazy: 2016-07-16 13:07:39
Data ogłoszenia: 2016-06-06 Data wydania: 2016-04-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr ORN.0007.26.2016 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wschodniej części miejscowości Olecko – Kolonia
Data dodania do bazy: 2016-06-06 17:17:09
Data ogłoszenia: 2015-09-28 Data wydania: 2015-08-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr ORN.0007.58.2015 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicami Grunwaldzką, Wąską, 1 Maja i Placem Wolności w Olecku
Data dodania do bazy: 2015-09-28 21:49:48
Data ogłoszenia: 2015-08-04 Data wydania: 2015-06-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr ORN.0007.50.2015 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części przebiegu napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Gołdap – Olecko na terenie gminy Olecko
Data dodania do bazy: 2015-08-14 09:08:48
Data ogłoszenia: 2015-08-04 Data wydania: 2015-06-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr ORN.0007.50.2015 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części przebiegu napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Gołdap – Olecko na terenie gminy Olecko
Data dodania do bazy: 2015-08-14 09:08:48
Data ogłoszenia: 2015-03-13 Data wydania: 2015-01-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr ORN.0007.1.2015 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Olecku w rejonie ulicy Sembrzyckiego i Placu Zamkowego nad Jeziorem Oleckie Wielkie
Data dodania do bazy: 2015-04-30 13:05:49
Data ogłoszenia: 2015-03-11 Data wydania: 2015-03-06
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.32.2015 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 6 marca 2015r. stwierdzające nieważność w całości uchwały Nr ORN.0007.2.2015 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicami Grunwaldzką, Wąską, 1 Maja i Placem Wolności w Olecku
Data dodania do bazy: 2015-04-28 07:05:20
Data ogłoszenia: 2014-07-31 Data wydania: 2014-07-17
Tytuł dokumentu: uchwała nr ORN.0007.49.2014 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie północnym Olecka w obrębie ewidencyjnym Olecko 2
Data dodania do bazy: 2014-08-18 22:04:41