Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Gołdap gmina Gołdap, warmińsko-mazurskie


Data ogłoszenia: 2015-06-19 Data wydania: 2015-04-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr VII/44/2015 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwartału miasta Gołdap położonego nad jeziorem Gołdap, ograniczonego: linią brzegową jeziora Gołdap, prawym brzegiem rzeki Gołdapy, południową granicą działki nr 1898/8, północną granicą działki nr 386, zachodnią granicą działek oznaczonych nr geodezyjnymi: 280/2, 280/1, 3280 (nieczynne torowisko), północno - zachodnią granicą działki nr 1978, południową granicą działki nr 1985 do linii brzegowej jeziora Gołdap
Data dodania do bazy: 2015-09-14 14:02:16
Data ogłoszenia: 2010-11-18 Data wydania: 2010-09-15
Tytuł dokumentu: uchwała nr LI/321/10 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 15 września 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Gołdap położonego między obwodnicą Gołdapi, ulicą Wojska Polskiego, projektowaną ulicą łączącą ul. Wojska Polskiego z ul. Osiedle I, ulicą Osiedle I i ulicą Konstytucji 3 Maja
Data dodania do bazy: 2011-05-11 18:00:00
Data ogłoszenia: 2010-11-18 Data wydania: 2010-09-15
Tytuł dokumentu: uchwała nr LI/322/10 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 15 września 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefy Gołdap
Data dodania do bazy: 2011-02-14 00:53:00
Data ogłoszenia: 2009-02-19 Data wydania: 2008-11-24
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXVIII/161/2008 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Gołdap, położonej między ulicą Konstytucji 3 Maja, projektowaną obwodnicą Gołdapi a ulicą Polną
Data dodania do bazy: 2011-07-13 08:59:33