Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krasocin gmina Krasocin, świętokrzyskie


Data ogłoszenia: 2014-07-04 Data wydania: 2014-05-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLI/359/14 Rady Gminy Krasocin z dnia 27 maja 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Krasocin, obejmującego obszar obrębu geodezyjnego Krasocin.
Data dodania do bazy: 2014-07-25 09:30:29
Data ogłoszenia: 2013-10-18 Data wydania: 2013-09-12
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII/270/13 Rady Gminy Krasocin z dnia 12 września 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ew. 494, 495, 496/1 i 496/2 obręb Krasocin
Data dodania do bazy: 2013-11-03 11:53:03