Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Kuźnica, podlaskie


Data ogłoszenia: 2013-12-30 Data wydania: 2013-12-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVI/164/13 Rady Gminy Kuźnica z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów produkcyjno-składowych w obrębie wsi Czuprynowo, gmina Kuźnica
Data dodania do bazy: 2013-12-31 10:49:52
Data ogłoszenia: 2011-11-02 Data wydania: 2011-10-26
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.4131.2.126.2011.ZCH Wojewody Podlaskiego z dnia 26 października 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Nr VIII/41/11 Rady Gminy Kuźnica z dnia 20 września 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek Nr ew. 36/7, 37/2, 37/7, 38/2, 38/3, 38/4 i 38/13, wraz z przyległymi drogami powiatową i gminną, położonych na gruntach wsi Popławce w gminie Kuźnica w woj. podlaskim, przeznaczonych pod powierzchniową eksploatację kruszywa naturalnego
Data dodania do bazy: 2011-11-06 13:14:52