Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Wincenta gmina Kolno, podlaskie


Data ogłoszenia: 2012-08-13 Data wydania: 2012-07-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV/103/12 Rady Gminy Kolno z dnia 20 lipca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Kolno dotyczącej części terenów wsi Wincenta zatwierdzonego uchwałą nr XXVIII/204/06 Rady Gminy Kolno z dnia 19.05.2006 r. oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Kolno dotyczącej części terenów wsi Wincenta, zatwierdzonego uchwałą nr IV/21/99 Rady Gminy Kolno z dnia 27.02.1999 r.
Data dodania do bazy: 2012-08-14 17:56:52