Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Popowo gmina Grajewo, podlaskie


Data ogłoszenia: 2015-06-24 Data wydania: 2015-06-24
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.81.2015.AR Wojewody Podlaskiego z dnia 24 czerwca 2015r. stwierdzające nieważność części uchwały nr 37/V/15 Rady Gminy Grajewo z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Grajewo dla terenów położonych w obrębie wsi Popowo”
Data dodania do bazy: 2015-06-28 14:00:05
Data ogłoszenia: 2015-06-15 Data wydania: 2015-05-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr 37/V/15 Rady Gminy Grajewo z dnia 18 maja 2015r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Grajewo dla terenów położonych w obrębie wsi Popowo”
Data dodania do bazy: 2015-09-28 21:49:42
Data ogłoszenia: 2012-09-21 Data wydania: 2012-09-07
Tytuł dokumentu: uchwała nr 98/XVIII/12 Rady Gminy Grajewo z dnia 7 września 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Grajewo, w obrębach wsi Boczki-Świdrowo, Elżbiecin, Łękowo, Kurejewka, Kurejwa, Flesze, Popowo, Uścianki, Wierzbowo i Wojewodzin
Data dodania do bazy: 2012-09-22 13:05:59
Data ogłoszenia: 2012-07-03 Data wydania: 2012-07-03
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.164.2012.KK Wojewody Podlaskiego z dnia 3 lipca 2012r. stwierdzające nieważność uchwały Nr 83/XVI/12 Rady Gminy Grajewo z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Grajewo, w obrębach wsi Boczki-Świdrowo, Elżbiecin, Łękowo, Kurejewka, Kurejwa, Flesze, Popowo, Uścianki, Wierzbowo i Wojewodzin
Data dodania do bazy: 2012-07-13 18:35:28
Data ogłoszenia: 2011-05-24 Data wydania: 2011-04-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr 29/VII/11 Rady Gminy Grajewo z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Grajewo dla terenów położonych w obrębie wsi Popowo
Data dodania do bazy: 2011-05-24 18:14:00