Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Wasilków gmina Wasilków, podlaskie


Data ogłoszenia: 2016-11-24 Data wydania: 2016-10-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/186/16 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Wasilkowa rejonu ulic Nadawki i Białostockiej
Data dodania do bazy: 2016-12-11 13:11:30
Data ogłoszenia: 2016-07-19 Data wydania: 2016-06-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXII/163/16 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gruntów Miasta Wasilków (osiedle „Leśne II”)
Data dodania do bazy: 2016-08-04 10:20:53
Data ogłoszenia: 2015-07-03 Data wydania: 2015-07-03
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.83.2015.KK Wojewody Podlaskiego z dnia 3 lipca 2015r. stwierdzające nieważność uchwały nr IX/57/15 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Wasilkowa w rejonie ulic: M. Konopnickiej, B. Prusa, Grodzieńskiej, Zajęczej, Sosnowej, Ks. W.Rabczyńskiego
Data dodania do bazy: 2015-07-13 14:41:00
Data ogłoszenia: 2015-06-22 Data wydania: 2015-05-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr IX/57/15 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 28 maja 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Wasilkowa w rejonie ulic: M. Konopnickiej, B. Prusa, Grodzieńskiej, Zajęczej, Sosnowej, Ks. W. Rabczyńskiego
Data dodania do bazy: 2015-06-28 14:00:05
Data ogłoszenia: 2013-04-29 Data wydania: 2013-03-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII/265/13 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 21 marca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Wasilkowa położonego pomiędzy ulicami: Grzybową, Kościelną, Łazienną i Wojtachowską
Data dodania do bazy: 2013-07-15 13:33:35
Data ogłoszenia: 2011-11-09 Data wydania: 2011-09-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIII/98/11 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 29 września 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Wasilkowa rejonu ulic Nadawki i Białostockiej
Data dodania do bazy: 2011-11-13 12:44:25
Data ogłoszenia: 2011-07-27 Data wydania: 2011-06-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr X/79/11 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gruntów miasta Wasilkowa zlokalizowanych przy ul. Wojtachowskiej, sąsiadujących z terenem linii kolejowej E-75 PKP i Obwodnicą Wasilkowa
Data dodania do bazy: 2011-07-27 17:35:24
Data ogłoszenia: 2010-11-18 Data wydania: 2010-11-15
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.AR.0911-165/2010 Wojewody Podlaskiego z dnia 15 listopada 2010r. stwierdzające nieważność uchwały Nr L/271/10 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miasta Wasilków- budowa cmentarza w Świętej Wodzie
Data dodania do bazy: 2011-04-18 00:52:00
Data ogłoszenia: 2010-11-18 Data wydania: 2010-11-15
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.AR.0911-167/2010 Wojewody Podlaskiego z dnia 15 listopada 2010r. stwierdzające nieważność uchwały Nr L/270/10 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części gminy Wasilków- powiększenie cmentarza prawosławnego
Data dodania do bazy: 2011-04-19 01:36:00
Data ogłoszenia: 2010-11-10 Data wydania: 2010-09-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr L/272/10 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 30 września 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miasta Wasilków – budowa kościoła wraz z obiektami towarzyszącymi w Wasilkowie
Data dodania do bazy: 2011-02-20 21:40:00