Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Bircza, podkarpackie


Data ogłoszenia: 2009-09-07 Data wydania: 2009-08-10
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr P.II.0911-13/09 Wojewody Podkarpackiego z dnia 10 sierpnia 2009r. dotyczące uchwały Rad Gminy w Birczy Nr XLIII/47/09 z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/56/03 Rady Gminy w Birczy z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Łomna Gmina Bircza
Data dodania do bazy: 2011-06-08 01:42:00