Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Leżajsk, podkarpackie


Data ogłoszenia: 2016-09-12 Data wydania: 2016-09-08
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr P.II.4131.2.189.2016 Wojewody Podkarpackiego z dnia 8 września 2016r. dotyczące stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXIX/184/2016 Rady Gminy Leżajsk z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie nr 3 uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Giedlarowa.
Data dodania do bazy: 2016-09-13 18:47:25
Data ogłoszenia: 2015-07-02 Data wydania: 2015-07-01
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr P.II.4131.2.81.2015 Wojewody Podkarpackiego z dnia 1 lipca 2015r. dotyczące stwierdzenia nieważności uchwały nr VIII/53/2015 Rady Gminy Leżajsk z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Chałupki Dębniańskie – Etap I.
Data dodania do bazy: 2015-07-13 14:40:59
Data ogłoszenia: 2014-05-21 Data wydania: 2014-03-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr LII/360/2014 Rady Gminy Leżajsk z dnia 31 marca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rozszerzenia cmentarza w Giedlarowej oraz terenów przyległych
Data dodania do bazy: 2014-05-22 07:03:49
Data ogłoszenia: 2014-01-07 Data wydania: 2013-11-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/205/13 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 64/09 dla terenu cmentarza komunalnego wraz z jego rozbudową przy ul. Cmentarnej w Leżajsku
Data dodania do bazy: 2014-01-09 10:00:04
Data ogłoszenia: 2014-01-07 Data wydania: 2013-11-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/206/13 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 56B/II/12 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 56B/03 terenu położonego w rejonie ul. Ogrodowej w Leżajsku.
Data dodania do bazy: 2014-01-09 10:00:04
Data ogłoszenia: 2013-07-31 Data wydania: 2013-07-31
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II. 4131.2.123.2013 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 lipca 2013r. dotyczące uchwały Nr XL/274/2013 Rady Gminy Leżajsk z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rozszerzenia cmentarza w Giedlarowej oraz terenów przyległych.
Data dodania do bazy: 2013-08-19 12:40:25
Data ogłoszenia: 2013-05-07 Data wydania: 2013-03-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/246/2013 Rady Gminy Leżajsk z dnia 28 marca 2013r. o zmianie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 5/2002 terenu wsi Wierzawice
Data dodania do bazy: 2013-08-05 12:01:24
Data ogłoszenia: 2013-05-07 Data wydania: 2013-03-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/247/2013 Rady Gminy Leżajsk z dnia 28 marca 2013r. o zmianie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Giedlarowa
Data dodania do bazy: 2013-08-05 12:01:24
Data ogłoszenia: 2012-06-26 Data wydania: 2012-05-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVII/104/12 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 24 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 3/II/10 dla terenu w rejonie szpitala powiatowego przy ul. Warszawskiej w Leżajsku
Data dodania do bazy: 2012-06-29 15:23:08
Data ogłoszenia: 2012-01-03 Data wydania: 2011-12-09
Tytuł dokumentu: uchwała nr XII/68/11 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 33/II/10 dla terenu położonego przy ul. Sanowej w Leżajsku
Data dodania do bazy: 2012-01-22 10:44:12