Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Łęki gmina Kęty, małopolskie


Data ogłoszenia: 2010-04-13 Data wydania: 2010-02-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/339/2010 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/243/2005 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kęty obejmującego miasto Kęty oraz sołectwa: Bielany, Bulowice, Łęki, Malec, Nową Wieś i Witkowice z wyłączeniem terenów objętych zmianami planu uchwalonymi po 01.01.1995r. w zakresie określonym uchwałą Nr XVII/136/2008 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 25 kwietnia 2008r.
Data dodania do bazy: 2011-05-12 23:40:00