Strona główna Informacje Polityka prywatnościgmina Krościenko nad Dunajcem:
Krościenko nad Dunajcem

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krościenko nad Dunajcem gmina Krościenko nad Dunajcem, małopolskie


Data ogłoszenia: 2017-06-06 Data wydania: 2017-05-25
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXIX/240/2017 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego KROŚCIENKO n/DUNAJCEM – BIAŁY POTOK”, przyjętego Uchwałą IX/60/2007 Rady Gminy Krościenko n/D z dnia 31 sierpnia 2007 r. (Dz. Urzędowy Woj. Małopolskiego nr 781 poz. 5144) i zmienionego Uchwałą XXI/216/2009 Rady Gminy Krościenko n/D z dnia 30 listopada 2009 r. Dz. Urzędowy Woj. Małopolskiego nr 780 poz.6122)
Data dodania do bazy: 2017-06-06 19:01:59
Data ogłoszenia: 2014-04-04 Data wydania: 2011-10-24
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Kr 1185/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 24 października 2011r. w sprawie ze skargi J.S. na uchwałę Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 29 marca 2011 r. Nr VI/48/2011 w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Data dodania do bazy: 2014-04-28 09:03:47
Data ogłoszenia: 2014-04-04 Data wydania: 2012-09-18
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Kr 973/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 18 września 2012r. w sprawie ze skargi J. S. na uchwałę Rady Gminy Krościenko n/ Dunajcem z dnia 29 marca 2011 r. Nr VI/48/2011 w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krościenko -Toporzysko
Data dodania do bazy: 2014-04-28 09:03:47
Data ogłoszenia: 2014-01-09 Data wydania: 2013-12-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIII/268/2013 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie „zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Krościenko - Łąkcica”, przyjętego Uchwałą Nr XXXVI/156/2005 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 31 stycznia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 160 poz. 1023 z dnia 18.03.2005 r.).
Data dodania do bazy: 2014-01-15 20:47:39
Data ogłoszenia: 2012-01-09 Data wydania: 2011-12-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIV/128/2011 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  „Krościenko n.D. – Zawodzie”
Data dodania do bazy: 2012-01-15 01:17:15
Data ogłoszenia: 2011-05-11 Data wydania: 2011-03-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/48/2011 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 29 marca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krościenko - Toporzysko
Data dodania do bazy: 2011-05-12 00:25:00
Data ogłoszenia: 2010-07-19 Data wydania: 2010-05-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/271/10 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 27 maja 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krościenko nad Dunajcem – Zawodzie II
Data dodania do bazy: 2011-02-18 22:41:00
Data ogłoszenia: 2009-05-29 Data wydania: 2009-05-14
Tytuł dokumentu: ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 14 maja 2009 r. Nr PN.II.0911-118-09 do uchwały XXIII/162/2009 Rady Gminy Krościenko n. Dunajcem z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krościenko n. Dunajcem - Zawodzie II
Data dodania do bazy: 2011-07-22 22:12:48
Data ogłoszenia: 2009-04-29 Data wydania: 2009-02-27
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXIII/162/2009 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krościenko nad Dunajcem - Zawodzie II
Data dodania do bazy: 2011-07-20 11:56:33