Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Kamienica, małopolskie


Data ogłoszenia: 2016-12-13 Data wydania: 2016-12-06
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XVIII/158/16 Rady Gminy Kamienica z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica - działka ewidencyjna nr 673 w Zalesiu
Data dodania do bazy: 2016-12-15 20:59:41
Data ogłoszenia: 2016-02-09 Data wydania: 2016-01-29
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XII/101/16 Rady Gminy Kamienica z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica – działka Nr 2308/4, część działek Nr 2308/14, 2308/16 w Kamienicy
Data dodania do bazy: 2016-02-11 09:37:45
Data ogłoszenia: 2015-02-11 Data wydania: 2015-01-30
Tytuł dokumentu: uchwała Nr III/24/15 Rady Gminy Kamienica z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica –działka Nr 48/2, część działki Nr 48/4 w Zasadnym
Data dodania do bazy: 2015-03-12 19:43:06
Data ogłoszenia: 2015-02-11 Data wydania: 2015-01-30
Tytuł dokumentu: uchwała Nr III/19/15 Rady Gminy Kamienica z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica – działka Nr 484 i część działek Nr 429, 486, działki Nr 1548 i 1717, część działki Nr 1662, część działki Nr 1790, działka Nr 124 i część działek Nr 123, 125/1, 125/2, 114 w Kamienicy
Data dodania do bazy: 2015-03-09 09:05:17
Data ogłoszenia: 2015-02-11 Data wydania: 2015-01-30
Tytuł dokumentu: uchwała Nr III/20/15 Rady Gminy Kamienica z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica – działka Nr 1606/1, część działki Nr 1114/3 w Szczawie
Data dodania do bazy: 2015-03-09 09:05:17
Data ogłoszenia: 2015-02-11 Data wydania: 2015-01-30
Tytuł dokumentu: uchwała Nr III/21/15 Rady Gminy Kamienica z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica – część działki Nr 2041/2, działka Nr 1139/1 w Zalesiu
Data dodania do bazy: 2015-03-09 09:05:17
Data ogłoszenia: 2015-02-11 Data wydania: 2015-01-30
Tytuł dokumentu: uchwała Nr III/22/15 Rady Gminy Kamienica z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica – wieś Zalesie działka Nr 183 i część działki Nr 169/1
Data dodania do bazy: 2015-03-09 09:05:17
Data ogłoszenia: 2015-02-11 Data wydania: 2015-01-30
Tytuł dokumentu: uchwała Nr III/23/15 Rady Gminy Kamienica z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica – działka Nr 560, część działki Nr 624, część działki Nr 565 (działka 565/1 wg projektu podziału) i działka Nr 558 w Zbludzy
Data dodania do bazy: 2015-03-09 09:05:17
Data ogłoszenia: 2013-07-22 Data wydania: 2013-07-16
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN.II.4131-1-14-13 Wojewody Małopolskiego z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXV/193/13 Rady Gminy Kamienica z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica
Data dodania do bazy: 2013-08-19 12:40:20
Data ogłoszenia: 2013-07-22 Data wydania: 2013-07-16
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN.II.4131-1-14-13 Wojewody Małopolskiego z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXV/193/13 Rady Gminy Kamienica z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica
Data dodania do bazy: 2013-08-19 12:40:20