Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Skwierzyna gmina Skwierzyna, lubuskie


Data ogłoszenia: 2012-11-08 Data wydania: 2012-04-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXI/175/12 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyznaczenia korytarza dla przebiegu dwutorowej, napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV w gminie Skwierzyna.
Data dodania do bazy: 2012-11-11 13:31:42
Data ogłoszenia: 2010-09-21 Data wydania: 2010-06-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLI/335/10 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skwierzyna
Data dodania do bazy: 2011-03-05 22:35:00
Data ogłoszenia: 2009-10-06 Data wydania: 2009-09-10
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII/254/09 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 10 września 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skwierzyna
Data dodania do bazy: 2011-02-01 18:15:00