Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Łuków, lubelskie


Data ogłoszenia: 2016-10-10 Data wydania: 2016-06-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV/195/2016 Rady Gminy Łuków z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuków w obszarze wsi Malcanów i Świdry
Data dodania do bazy: 2016-10-11 22:14:47
Data ogłoszenia: 2016-10-10 Data wydania: 2016-06-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV/195/2016 Rady Gminy Łuków z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuków w obszarze wsi Malcanów i Świdry
Data dodania do bazy: 2016-10-11 22:14:47
Data ogłoszenia: 2016-08-12 Data wydania: 2016-06-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV/193/2016 Rady Gminy Łuków z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuków w obszarze wsi Świdry
Data dodania do bazy: 2016-10-03 22:26:07
Data ogłoszenia: 2016-07-04 Data wydania: 2016-04-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXI/173/2016 Rady Gminy Łuków z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuków w obszarze wsi Ryżki
Data dodania do bazy: 2016-07-04 20:50:20
Data ogłoszenia: 2016-07-04 Data wydania: 2016-04-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXI/171/2016 Rady Gminy Łuków z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuków w obszarze wsi Łazy
Data dodania do bazy: 2016-07-04 20:50:20
Data ogłoszenia: 2016-05-31 Data wydania: 2016-04-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/149/2016 Rady Miasta Łuków z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy granicami administracyjnymi miasta od strony wschodniej, ul. Cieszkowizna, ul. Partyzantów, ul. Doktora Andrzeja Rogalińskiego, ul. Warszawską, terenem PKP
Data dodania do bazy: 2016-09-29 15:52:39
Data ogłoszenia: 2016-05-31 Data wydania: 2016-04-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/149/2016 Rady Miasta Łuków z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy granicami administracyjnymi miasta od strony wschodniej, ul. Cieszkowizna, ul. Partyzantów, ul. Doktora Andrzeja Rogalińskiego, ul. Warszawską, terenem PKP
Data dodania do bazy: 2016-09-29 15:52:39
Data ogłoszenia: 2016-04-20 Data wydania: 2015-12-20
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Lu 366/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie ze skargi R. M. na uchwałę Rady Miasta Łuków reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Łuków z dnia 8 marca 2011 r., nr VI/34/2011, w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Data dodania do bazy: 2016-06-29 12:52:14
Data ogłoszenia: 2015-12-23 Data wydania: 2015-11-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIII/108/2015 Rady Miasta Łuków z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy granicami administracyjnymi miasta od strony północno-zachodniej, ul. Łapiguz i terenem PKP
Data dodania do bazy: 2016-01-12 15:06:59
Data ogłoszenia: 2015-12-11 Data wydania: 2015-10-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIV/104/2015 Rady Gminy Łuków z dnia 30 października 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuków w obszarze wsi Ryżki ( Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli informuje, że zostało wydane rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego NR PN-II.4131.564.2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. stwierdzające nieważność ww uchwały w części.)
Data dodania do bazy: 2015-12-14 23:27:15