Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Barak gmina Jastków, lubelskie


Data ogłoszenia: 2010-06-30 Data wydania: 2010-03-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/316/2010 Rady Gminy Jastków z dnia 18 marca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jastków w zakresie wprowadzenia terenów składów i wytwórczości o niskiej intensywności w Baraku – działki nr ewidencyjny 35/2 i część działki 35/3 - etap I zmian.
Data dodania do bazy: 2011-05-21 00:39:00