Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Wąbrzeźno gmina Wąbrzeźno, kujawsko-pomorskie


Data ogłoszenia: 2016-06-07 Data wydania: 2016-06-03
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr 51/2016 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 3 czerwca 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 6 pkt 13 lit. d w zakresie cyt. „na warunkach właściwego zarządcy sieci” uchwały Nr XVIII/93/16 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy wschodniej części Jeziora Zamkowego
Data dodania do bazy: 2016-06-13 12:06:18
Data ogłoszenia: 2016-05-06 Data wydania: 2016-04-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVIII/93/16 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy wschodniej części Jeziora Zamkowego
Data dodania do bazy: 2016-06-18 10:12:47
Data ogłoszenia: 2015-11-10 Data wydania: 2015-11-06
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr 110/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XI/50/15 Rady Miasta Wąbrzeźna z dnia 30 września 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy ul. Mickiewicza w Wąbrzeźnie
Data dodania do bazy: 2015-11-12 17:15:38
Data ogłoszenia: 2015-10-07 Data wydania: 2015-09-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/50/15 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 września 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy ul. Mickiewicza w Wąbrzeźnie
Data dodania do bazy: 2015-10-08 14:05:21
Data ogłoszenia: 2015-04-29 Data wydania: 2015-04-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr VII/31/15 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszarów położonych pomiędzy ulicą ks. Józefa Tischnera, a  ul. Witalisa Szlachcikowskiego oraz przy ul. Generała Pruszyńskiego i ul. Przepiórczej w  Wąbrzeźnie
Data dodania do bazy: 2015-04-30 13:03:41
Data ogłoszenia: 2015-04-29 Data wydania: 2015-04-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr Vii/32/15 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy ul. Towarzystwa Jaszczurczego w Wąbrzeźnie
Data dodania do bazy: 2015-04-30 13:03:53
Data ogłoszenia: 2013-11-07 Data wydania: 2013-10-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIV/246/13 RADY MIASTA WĄBRZEŹNO z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy Jeziorze Zamkowym („Góra Zamkowa”) oraz obszaru przy ul. Łabędziej w Wąbrzeźnie
Data dodania do bazy: 2013-11-15 07:57:19
Data ogłoszenia: 2013-11-07 Data wydania: 2013-10-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIV/247/13 RADY MIASTA WĄBRZEŹNO z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy ul. Wolności w Wąbrzeźnie
Data dodania do bazy: 2013-11-15 07:57:19
Data ogłoszenia: 2012-10-16 Data wydania: 2012-09-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/168/12 RADY MIASTA WĄBRZEŹNO z dnia 27 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźno dla obszarów położonych przy ulicach: Przejazdowej, Mikołaja z Ryńska, Jeziornej, Poniatowskiego, Królowej Jadwigi, Żeromskiego w Wąbrzeźnie
Data dodania do bazy: 2012-10-19 11:23:52
Data ogłoszenia: 2012-10-09 Data wydania: 2012-09-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/167/12 GMINY MIASTO WĄBRZEŹNO z dnia 27 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźno dla obszarów położonych przy ulicach: Działkowej i Przejazdowej w Wąbrzeźnie
Data dodania do bazy: 2012-10-19 11:23:52