Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Dobków gmina Świerzawa, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2012-04-03 Data wydania: 2012-01-17
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 828/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 17 stycznia 2012r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miasta i Gminy Świerzawa Nr IX/41/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r. w przedmiocie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w rejonie wsi Dobków gmina Świerzawa
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:06:59
Data ogłoszenia: 2011-10-24 Data wydania: 2011-06-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr IX/41/2011 Rada Miasta i Gminy w Świerzawie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w rejonie wsi Dobków gmina Świerzawa.
Data dodania do bazy: 2011-10-30 22:48:57