Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Kąty Wrocławskie gmina Kąty Wrocławskie, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2016-10-05 Data wydania: 2016-09-29
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.49.65.2016.RB Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 września 2016r. stwierdzające nieważność w części uchwały nr XXI/279/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie, dla terenów w rejonie ulicy Fabrycznej
Data dodania do bazy: 2016-10-05 18:29:58
Data ogłoszenia: 2016-10-05 Data wydania: 2016-10-03
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.49.66.2016.RB Wojewody Dolnośląskiego z dnia 3 października 2016r. stwierdzające nieważność w części uchwały nr XXI/278/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie dla terenów w rejonie ulicy Cypriana Kamila Norwida
Data dodania do bazy: 2016-10-05 18:29:58
Data ogłoszenia: 2016-06-02 Data wydania: 2016-05-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIX/257/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 24 maja 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie, dla terenów w rejonie ulic Mireckiego i Tęczowej
Data dodania do bazy: 2016-06-03 09:23:35
Data ogłoszenia: 2016-03-09 Data wydania: 2016-02-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVI/212/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie, dla terenów w rejonie ulicy Stefana Okrzei
Data dodania do bazy: 2016-03-19 09:30:33
Data ogłoszenia: 2016-03-09 Data wydania: 2016-02-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVI/210/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie, dla terenów w rejonie ulicy 1-go Maja i rzeki Strzegomki, zatwierdzonego uchwałą nr XXXIX/416/13 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 grudnia 2013 r.
Data dodania do bazy: 2016-03-20 16:21:22
Data ogłoszenia: 2016-01-15 Data wydania: 2015-12-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIV/171/15 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie, dla terenów w południowej części obrębu
Data dodania do bazy: 2016-01-17 09:42:58
Data ogłoszenia: 2015-10-19 Data wydania: 2015-03-05
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Wr 2/15 Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu z dnia 5 marca 2015r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr XLIV/467/14 z dnia 27 maja 2014 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie, dla terenów w rejonie ulic Spółdzielczej i Nowowiejskiej
Data dodania do bazy: 2015-11-16 18:54:13
Data ogłoszenia: 2015-10-19 Data wydania: 2015-03-12
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Wr 1/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 12 marca 2015r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr XLIV/466/14 z dnia 27 maja 2014 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie, dla terenów w rejonie ulicy Przemysłowej
Data dodania do bazy: 2015-11-19 07:15:22
Data ogłoszenia: 2014-08-12 Data wydania: 2014-05-08
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 129/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 8 maja 2014r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 26 września 2013 r. nr XXXVI/378/13 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie dla terenów w rejonie ulic Lipowej i Mireckiego
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:02:09
Data ogłoszenia: 2014-08-12 Data wydania: 2014-05-20
Tytuł dokumentu: postanowienie nr Sygn. akt II SA/Wr 129/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 20 maja 2014r. wydane po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 26 września 2013 r., Nr XXXVI/378/13 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie, dla terenów w rejonie ulic Lipowej i Mireckiegopostanawia
Data dodania do bazy: 2014-08-16 11:29:24