Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Dobroszyce, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2016-12-05 Data wydania: 2016-11-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV-155/2016 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie Dobroszyce i Nowosiedlice
Data dodania do bazy: 2017-01-21 17:48:27
Data ogłoszenia: 2016-12-05 Data wydania: 2016-11-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV-155/2016 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie Dobroszyce i Nowosiedlice
Data dodania do bazy: 2017-01-21 17:48:27
Data ogłoszenia: 2015-12-29 Data wydania: 2015-07-07
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Wr 239/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 7 lipca 2015r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Dobroszyce nr XXXVI-178/2014 z dnia 28 maja 2014 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w centralnej części miejscowości Dobroszyce
Data dodania do bazy: 2016-02-01 15:55:01
Data ogłoszenia: 2015-09-29 Data wydania: 2015-09-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr X-52/2015 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 22 września 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Dobroszyce
Data dodania do bazy: 2015-09-30 12:13:19
Data ogłoszenia: 2015-05-06 Data wydania: 2015-04-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI-33/2015 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Białe Błoto, Gmina Dobroszyce
Data dodania do bazy: 2015-06-03 15:24:26
Data ogłoszenia: 2014-07-08 Data wydania: 2014-06-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII-183/2014 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w południowej części wsi Nowica
Data dodania do bazy: 2014-07-10 18:47:36
Data ogłoszenia: 2014-06-04 Data wydania: 2014-05-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI-178/2014 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 28 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w centralnej części miejscowości Dobroszyce
Data dodania do bazy: 2014-06-06 07:05:49
Data ogłoszenia: 2012-03-30 Data wydania: 2012-02-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIV-60/2012 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Strzelce, uchwalonego uchwałą Rady Gminy Dobroszyce Nr VII-25/2011 z dnia 27 maja 2011r.
Data dodania do bazy: 2012-04-13 21:30:24
Data ogłoszenia: 2012-03-30 Data wydania: 2012-03-28
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N2.4131.230.2012.JB6 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 marca 2012r. stwierdzające nieważność w części uchwały Nr XIV-60/2012 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Strzelce, uchwalonego uchwałą Rady Gminy Dobroszyce Nr VII-25/2011 z dnia 27 maja 2011 r.,
Data dodania do bazy: 2012-04-13 21:30:24
Data ogłoszenia: 2011-07-28 Data wydania: 2011-05-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr VII-25/2011 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 27 maja 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Strzelce
Data dodania do bazy: 2011-07-28 22:42:17