Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Koszalin gmina Koszalin, zachodniopomorskie


Tytuł dokumentu:

uchwała Nr XXIV/320/2016 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Władysława IV – Śniadeckich” w Koszalinie



1


2


3


4


5


6


7


8


9