Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kaźmierz gmina Kaźmierz, wielkopolskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN.I-4.0912-12/10 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 listopada 2010r. wskazujące że uchwała Nr LIV/315/10 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 28 września 2010 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Kaźmierz rejon ul. Czereśniowej „II” została wydana z naruszeniem prawa



1