Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Książ Wielkopolski gmina Książ Wielkopolski, wielkopolskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN.I.2--4131-1-282/11 Wojewody Wielkopolskiego orzekające nieważność uchwały Nr X/59/2011 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejścia drogowego miasta Książ Wlkp. w ciągu drogi wojewódzkiej wraz z terenami przyległymi oraz terenu położonego we wsi Radoszkowo Drugie1


2