Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Swarzędz gmina Swarzędz, wielkopolskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.325.2015.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 września 2015r. orzekające nieważność uchwały nr XIII/118/2015 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25 sierpnia 2015 w sprawie uchwalenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone w Swarzędzu w rejonie ulic Augusta Cieszkowskiego, Zygmunta Grudzińskiego, Zamkowej, Św. Marcina oraz Strzeleckiej w tym osiedli: Kościuszkowców, Czwartaków, Dąbrowszczaków i Zygmunta III Wazy, w zakresie działki nr ewid. 58/6 w Swarzędzu (łączna pow. zmiany ca 2,84ha)1


2