Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Krzemieniewo gmina Krzemieniewo, wielkopolskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.2.4.2016.20 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 lutego 2016r. wskazująca że uchwała Nr XI/77/2015 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Krzemieniewo w granicach określonych na załączniku graficznym1


2