Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Konin gmina Konin, wielkopolskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.201.2014.16 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2014r. orzekanieważność § 4 ust. 1 pkt 5, § 6 pkt 1 lit c) tiret czwarte, § 8 ust. 1 pkt 1 w zakresie zwrotu: „teren zieleni urządzonej oznaczony symbolem ZP” oraz § 8 ust. 1 pkt. 2 Uchwały Nr 759 Rady Miasta Konina z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina – osiedle Wilków Etap1


2