Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Koło gmina Koło, wielkopolskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.338.2012.15 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 października 2012r. orzekające nieważność: - § 5 pkt 12, - Rozdziału 23 „Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenu komunikacji kolejowej oznaczonego symbolem KK” uchwały Nr XXIV/198/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulic: Kolejowej, Blizna, ks. S. Opałki1


2