Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Pińczów gmina Pińczów, świętokrzyskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I-0911/46/2009 Wojewody Świętokrzyskiego stwierdzające nieważność uchwały Nr XXII/296/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 4 marca 2009 roku w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Pińczowie Nr XXIX/211/01 z dnia 26 lutego 2001 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Podgórze” w Pińczowie1


2