Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kielce gmina Kielce, świętokrzyskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG.III.4130.55.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 sierpnia 2011r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XIV/323/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Kielce Południe - Obszar IV. 1. 3 Kawetczyzna - Szwedzka" na obszarze miasta Kielce, poprzez naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego, w zakresie: - § 19 ust. 2 pkt 4, § 22 ust. 2 pkt 7, § 23 ust. 2 pkt 6, § 25 ust. 2 pkt 7, § 26 ust. 2 pkt 6, § 27 ust. 2 pkt 4 uchwały, w których znajdują się zapisy dotyczące zakazu podziału nieruchomości1


2