Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Sosnowiec gmina Sosnowiec, śląskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.108.2016 Wojewody Śląskiego z dnia 23 września 2016r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr 412/XXXIV/2016 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Północną, A. Frankiewicza, Wapienną i A. Wieczorka1


2


3


4