Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Pszczyna gmina Pszczyna, śląskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.28.2016 Wojewody Śląskiego z dnia 4 marca 2016r. stwierdzające nieważność całości uchwały Rady Miejskiej w Pszczynie nr XIX/188/16 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania w granicach administracyjnych miasta Pszczyna1


2