Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Myszków gmina Myszków, śląskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.60.2012 Wojewody Śląskiego z dnia 27 grudnia 2012r. stwierdzające nieważność części uchwały Rady Miasta w Myszkowie Nr XXIV/191/12 z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa1


2


3