Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Mysłowice gmina Mysłowice, śląskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.38.2017 Wojewody Śląskiego z dnia 3 marca 2017 r. stwierdzające nieważność części uchwały Rady Miasta Mysłowice nr XXX/474/17 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Cmentarna” w Mysłowicach1


2