Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Mikołów gmina Mikołów, śląskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.78.2016 Wojewody Śląskiego z dnia 3 czerwca 2016r. stwierdzające nieważność całości uchwały Rady Miejskiej Mikołowa nr XVIII/434/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Mikołowa – Borowa Wieś przy ul. Buczka II1


2